Pattern Pattern
Home Insights Vesti i Događaji Ibis Solutions razvio inovativno IoT rešenje za potrebe Delta Agrara

Ibis Solutions razvio inovativno IoT rešenje za potrebe Delta Agrara

Kompanija Delta Agrar, jedan od najuspešnijih domaćih kompanija u sektoru poljoprivrede, u saradnji sa kompanijom Ibis Solutions krenula je sa uvođenjem inovativnog IoT rešenja za daljinsko praćenje paleta sa voćem i povrćem koje će joj značajno pomoći u optimizaciji procesa berbe. Osim ušteda i pojednostavljenja procesa berbe, ovaj sistem će omogućiti da voće i povrće još brže stiže do krajnjih kupaca i na taj način očuva vrhunski kvalitet i svežinu.

IoT (Internet of Things) predstavlja koncept daljinskog praćenja različitih senzora koje je moguće ugraditi praktično bilo gde. Senzori mogu da prate širok niz parametara, od lokacije predmeta, temperature okoline, hemijskog sastava zemljišta pa do toga da li je neko ušao u određeni objekat ili da li se sam objekat praćenja pomera izvan predviđenih granica. Senzori mogu biti više ili manje kompleksni, otporni na vlagu, teške vremenske uslove i fizička oštećenja. Dodatna prednost IoT rešenja je što više godina mogu funkcionisati bez eksternog napajanja. Kombinacijom ovako moćnog hardvera sa naprednim analitičkim rešenjem moguće je izgraditi sistem koji je sposoban da brine sam o sebi i deluje proaktivno.

„Naša strateška odluka je da budemo Data Driven kompanija a iskustva iz sveta su nam u praksi pokazala da IoT tehnologija transformiše budućnost poljoprivrede. Upravo zbog toga smo sa primenom ovih rešenja krenuli baš od ovog segmenta poslovanja, gde već beležimo rezultate, posebno u domenu praćenja stanja zemljišta, daljinskog navodnjavanja, đubrenja, praćenja uslova u štalama koji su bitni za stočarstvo i slično. Najnoviji sistem praćenja paleta za transport voća i povrća, koji planiramo da uvedemo u saradnji sa Ibis Solutions, pomoći će nam da u realnom vremenu pratimo tačnu lokaciju i druge bitne parametre za svaku od paleta u našem sistemu. Na taj način ćemo značajno optimizovati proces berbe, ubrzati distribuciju, sprečiti moguću krađu i jasno prikazati učinak berača i drugih radnika“ rekla je Ivana Slović, Retail Software Team Lead u kompaniji Delta Holding.

Posebna prednost sistema koji je razvio Ibis Solutions u odnosu na elementarne IoT sisteme je mogućnost praćenja velikog broja senzora u realnom vremenu. Korišćeni su uređaji kompanije BitGear, više puta dokazani u dugogodišnjem radu, koji komuniciraju putem Narrow Band IoT mobilne mreže kompanije A1 Srbija sa Ibis IoT platformom, posebno razvijenom za potrebe Agro sektora. Osim mogućnosti prikupljanja velikog obima podataka sa mnogo lokacija ovaj sistem omogućava i naprednu analitiku tih podataka što korisnicima daje mogućnost značajno boljeg upravljanja resursima.

„Veoma nam je drago što smo u pilot projekat za praćenje procesa berbe i transporta trešanja krenuli baš sa Delta Agrarom kao ozbiljnom i inovativnom kompanijom koja prepoznaje značaj digitalne transformacije i uvođenja najnovijih tehnologija u sektore koji su ključni za razvoj našeg društva. U planu je i nastavak projekta uz proširenje funkcionalnosti za primenu u berbi jabuka. Uz rešenja za monitoring i naprednu analitiku koje Ibis Solutions već godinama razvija, kao i nove mogućnosti koje IoT tehnologija pruža, mogućnosti su praktično ograničene samo nivoom kreativnosti a realni rezultati vidljivi su jako brzo. Siguran sam da ćemo u narednom periodu zajedničkim snagama postići odlične rezultate koje će ostalim kompanijama iz domena poljoprivrede biti primer i podstaći ih da se još aktivnije uključe u uvođenje IoT tehnoloških rešenja“ istakao je Vladimir Rakić, direktor Odeljenja za razvoj softvera kompanije Ibis Solutions.