Ibis Data Lake

Najefikasniji način pretvaranja podataka u informacije

Savremeni svet zasnovan je na podacima i informacijama, ali između ova dva pojma postoji značajna razlika. Uopšteno rečeno, podaci su skup činjenica, slova ili brojeva, a informacije su naše razumevanje tih podataka smeštenih u određeni kontekst. To znači da informacije stvaramo obrađivanjem sirovih podataka. Od Vašeg kapaciteta da veliku količinu podataka u realnom vremenu pretvorite u korisne informacije zavisi od koliku ćete podršku obezbediti svom poslovanju.

coding on pc

Kako Big Data može da promeni Vaše poslovanje?

 • Sve što radimo u savremenom svetu kreira neke podatke. Sa svakom kupovinom, posetom nekom veb-sajtu, naši telefoni ili drugi elektronski uređaji ostavljaju iza sebe neke tragove, tj. podatke. Nije novina to da je osnovna snaga nekih modernih biznisa upravo u njihovoj sposobnosti da obrađuju ogromne količine podataka i na osnovu njih vrše predviđanja, donose zaključke i predlažu akcije.
 • Izraz Big Data se koristi da se pre svega naglasi raznolikost u strukturama obrađivanih podataka a podela podataka u kategorije je ključna u razumevanju koliko je veliki izazov da se raspolaže svim tim podacima na neki standardizovan način da bi se osigurali rezultati. Skladištenje svih tih vrsta podataka na način da to omogućava njihovo optimalno korišćenje u momentu kada za tim bude potreba je prvi korak u eksploataciji poslovne vrednosti iz Big data koncepta.

Kako funkcioniše Data Lake?

Data Lake je sabirno mesto za prikupljanje i čuvanje struktuiranih i nestruktuiranih podataka. Podaci mogu da se smeštaju u svom izvornom obliku bez potrebe da se transformišu na bilo koji način. Nakon smeštanja, moguće je da se prave različite vrste upita, pretraga i obrada podataka korišćenjem alata za analitiku, obradu u realnom vremenu i algoritme mašinskog učenja.

Na ovaj način, kompanije mogu da dobiju kvalitetnije informacije iz podataka koje već imaju, ali nisu mogle da ih koriste u svom izvornom obliku. Sve navedeno čini Data Lake prirodnim okruženjem za Big data i osnovom bilo kakvih inicijativa na polju veštačke inteligencije ili mašinskog učenja.

programming, software

Data Lake ili Data Warehouse

colorful code
 • Data Warehouse je baza optimizovana za analizu relacionih podataka koji dolaze iz transakcionih sistema i niza poslovnih aplikacija. Struktura podataka je unapred definisana i optimizovana za pretragu SQL upitima.
 • Data Lake je proširenje koncepta Data Warehouse-a jer pored struktuiranih skladišti i nestruktuirane podatke čiji su izvori mobilne aplikacije, IoT senzori ili društvene mreže. Oni se pretražuju na drugi način, koristeći mašinsko učenje, algoritme za pretragu teksta, Big data analitiku.
Data Warehouse
 • Obrada – Obrada i struktuiranje pre arhiviranja
 • Skladištenje – Visoka cena
 • Agilnost – Visoko strukturirana (promena zahteva mnogo vremena)
 • Bezbednost – Ozbiljne i sigurne bezbednosne opcije
 • Korisnici – BI za sve, ali samo u teoriji
Data Lake
 • Obrada – Arhiviranja neobrađenih podataka i obrada prilikom korišćenja
 • Skladištenje – Niska cena
 • Spretnost – Vrlo fleksibilna (lako promenljiva konfiguracija)
 • Bezbednost – Rešenja u fazi razvoja
 • Korisnici – Data Scientist

Koje benefite Vam donosi Data Lake tehnologija

Troškovna efikasnost

Čuvanje i skladištenje podatke u jednom skladištu, što proces čini isplativijim.

Optimizacija

Pošto se strukturisani i polu-strukturisani podaci skladište i obrađuju na jednom mestu, obrada podataka je bolje optimizovana. Na ovaj način zadaci poput transformacije i integracije podataka vrše se brže.

Efikasnost

Upotreba ove tehnologije čini ekstrakciju, transformisanje, učitavanje (ETL) bržim i efikasnijim.

Data-based inovacije

Omogućavaju analitičkim alatkama da rade sa svim podacima koji ranije možda nisu bili povezani, čime se stvaraju nove informacije korisne za razvoj poslovanja.

Ko ima najveću korist od Data Lake-a?

1

Korisnici, biznis analitičari i Data scientist-i mogu lako da dođu do informacija koje su im potrebne bez opsežnog uključivanja IT-a.

2

Data strategit-i i nadzornici podataka mogu da učine informacije dostupnim korisnicima na organizovan način kojim se dobro upravlja.

3

Timovi za IT bezbednost i upravljanje mogu biti sigurni da se informacijama upravlja u skladu sa dobro definisanim organizacionim i regulatornim politikama

Please enter your email address so you can download the brochure