Ibis Performance Insights (IPI)

Vaš panoramski pogled kroz mrežnu infrastrukturu

IPi je inovativno rešenje koje koristi najnovije tehnologije za rešavanje kritičnih problema u telekomunikacionoj industriji. Kao napredna analitička platforma zasnovanu na Big Data tehnologiji i pružaocima Cloud rešenja (CSP) IPI predstavlja moćnu platformu za rešavanje modernih izazova u telekomunikacionoj industriji. IPI se sastoji od dva osnovna modula – Network analytics (modul za analizu mreže) i za Customer analytics (modul za analizu korisnika).

Specijalizovani alat za nadzor pokriva sve potrebe Mrežnog operativnog centra (NOC), terenskih operacija, brige o kupcima i izveštavanja Top menadžmenta, sa fokusom na tehnologije:

  • Docsis/HFC, SNMP, IPDR, PNM
  • WiFi planiranje, optimizacija i troubleshooting
  • MPLS
  • UPS
  • DSL
  • GPON
  • TR069
  • Drugi mrežni domeni
programming, software
business statistics

Pristup velikim podacima za telekomunikacionu industriju - IPI

Analiza mreže – kako Vam IPI može pomoći?

Korišćenjem dostupnih podataka iz mreže IPI može da predvidi ili bar dostavi kredibilne informacije u realnom vremenu koje Vam omogućavaju da kroz mrežni operativni centar (NOC) primenite korektivne mere ili terenske operacije.

coding on desktop

Mrežni operativni centar (NOC)

  • Vidljivost realnih performansi s kraja na kraj (real end-to-end performance visibility) uključujući vidljivost relacija problema između različitih elemenata. IPI pruža jedinstven način za nadzor optičkih čvorova u HFC mrežama bez potrebe za korišćenjem dodatnih sondi ili transpondera. Uz mogućnost vršenja analize osnovnog uzroka u realnom vremenu, NOC (mrežni operativni centar) ima proaktivne alarme. To mu omogućava da reaguje na veliki broj žalbi koje su upućene korisničkom centru.
  • Napredni monitoring CPE opreme, MPLS mreže i drugih mrežnih domena. Preventivne aktivnosti zasnovane na naprednoj analitici čiji je rezultat smanjenje broja mrežnih problema i bolja dostupnost sistema i svih usluga.
  • Automatizovana detekcija grupnih problema zasnovana na naprednoj analitici u realnom vremenu pre nego što korisnici počnu da kontaktiraju kol centar. Izolacija elementa koji predstavlja osnovni uzrok problema (MPLS uređaj, interfejs, optički čvor, pojačavač, mac domen, DSLAM port itd.). Kraće vreme potrebno za detekciju i rešavanje problema. Kraći periodi neispravnosti usluge.
  • Kraći periodi neispravnosti usluge usled vidljivosti i korelacije problema između CPE (modema, STB, WiFi pristupne tačke, GPON ONT itd. ) i pristupa i jezgra mreže (optički čvorovi, pojačavači, CMTS, MPLS, GPON OLT elementi, DSLAM elementi itd.).
  • Manji broj kršenja SLA ugovora (ugovora o nivou usluge) kao i ostvarivanje internih ciljeva u pogledu performansi zahvaljujući generičkom SLA modulu koji proaktivno alarmira i vrši efikasno utvrđivanje prioriteta između problema u procesu rešavanja problema na osnovu SLA ugovora i ciljeva.

Rad na terenu

  • Veća efikasnost radnika pružanjem korisnih informacija na način koji je pogodan za korišćenje na mobilnom telefonu i mogućnost validacije popravki na licu mesta uz izbegavanje ponovnih poziva.
  • Skraćenje vremena potrebnog za popravku i unapređenje broja izvršenih popravki prvim izlaskom na teren (first-time fix), koristeći alatke opisane u prethodnoj stavci.
  • Manji broj loših montaža i žalbi u vezi sa njima. IPI identifikuje nove modeme u mreži, automatski započinje napredne, česte pretrage istih i izoluje one sa lošim parametrima, kako bi tehničar bio proaktivno poslat da reši mogući problem.
  • Brže otkrivanje i otklanjanje problema pomoću specijalnih alatki za otkrivanje i otklanjanje problema specijalno projektovanih za slučajeve otkrivanja i otklanjanja problema u kablovskoj mreži – kao što je alatka za bržu identifikaciju izvora buke.
  • Manji broj ponovljenih žalbi pomoću mehanizma za kontrolu kvaliteta rada tehničara i njegova usaglašenost sa definisanim procedurama za terenski rad.

Analiza korisnika – kako Vam IPI može pomoći?

Modul za analizu korisnika provajderima telekomunikacionih usluga da bolje razumeju svoje korisnike, korisničko iskustvo i njihove potrebe. Zahvaljujući ovom modulu, provajderi mogu da unaprede korisničko iskustvo i monetizuju skrivene mogućnosti uvećane ili unakrsne prodaje. Pored ova dva aspekta, IPI pruža podršku korisničkom servisu i pomaže:

colorful code
  • Unapređenju efikasnosti prve linije podrške za korisnike (Call centru), pružanjem optimizovanih dashboard-ova za Call centar koji sadrže sve relevantne informacije, uključujući informacije o tome da li je korisnik pogođen nekim većim mrežnim odnosno grupnim problemom. To dodatno unapređuje zadovoljstvo korisnika.
  • Rešavanju nesporazuma između Call centra (L1) i Tehničkog sektora (L2/L3), uvođenjem objektivnih, uobičajenih mera i standarda za kvalitet usluge.

Please enter your email address so you can download the brochure