Phoenix Default Tool

Plug & play softver za IT implementaciju nove EBA Default definicije

Phoenix Default softver zasniva na metodologiji najbolje prakse, koja je potvrđena od strane BIG4 konsultanata, dokazana kroz projekte automatizacije Default definicije u najvećim bankama Centralne i Istočne Evrope i nudi najviši mogući nivo automatizacije, pokrivajući sve unapred zadate trigere/događaje koje propisuju EBA, ECB, lokalni regulatori ili koje priznaje praksa.
Pomoću našeg softvera možete da postignete usklađenost sa novom regulatornom definicijom neispunjenja obaveza u kratkom vremenu, ažuriranjem internih politika i praksi rizika, kao i prilagođavanjem sistema i procesa koji odražavaju nove regulatorne poslovne zahteve.

Phoenix Default Tool je složeni modularni sistem sa sledećim karakteristikama:

 • Brzo postavljanje i laka konfiguracija
 • Fleksibilna i skalabilna baza podataka
 • Rešenje zasnovano na Internetu sa jednostavnim interfejsom
 • Pristupačnost zasnovana na korisničkim pravima
 • Jednostavna funkcionalna parametrizacija
 • Revizorska potvrda
 • Poboljšano izveštavanje
 • Lako prilagođavanje procesima banaka i podela dužnosti

Phoenix Default Tool pokriva ceo proces

1

DPD brojač

2

Triger i Defaultno prepoznavanje

3

Praćenje zadatih klijenata

4

Period oporavka i oporavak

Šta možete očekivati od Phoenik Default Tool-a

 • Veoma iskusne stručnjake sa praktičnim iskustvom u automatizaciji Default definicije
 • Prevod složenih regulatornih zahteva u funkcionalnu specifikaciju koju je moguće implementirati
 • Metodologija najbolje prakse dokazana automatizacijom zadataka u najvećim bankama u CIE
 • Posvećeni tim za izradu softvera i agilnu projektnu metodologiju
 • Robustan, visokofleksibilni softver, jednostavan za korišćenje i upravljanje za podršku brze implementacije nove Default definicije
 • Neinvazivno arhitekturalno rešenje – nema potrebe za izmenama na postojećim softverima
 • Opsežno izveštavanje i kreiranje potrebnih baza podataka

Plan implementacije

30

PRVIH 30 DANA

Pripreme
 • Predlog/analiza nove Politike Default definicije
 • Usaglašavanje dokumenta o poslovnim zahtevima (BRD)
 • Predlog i usaglašavanje funkcionalne specifikacije (FSD)
 • Usaglašavanje ulaznih podataka
60

NAKON 60 DANA

Završna faza
 • Instaliranje aplikacije
 • Podešavanje Default trigera/događaja u upravljačkim i dimenzionim tabelama
 • Testovi učitavanja podataka podataka
 • UAT
 • Rešavanje defekata
90

NAKON 90 DANA

Lansiranje
 • Paralelni obračun na osnovu minimalnog održivog proizvoda (MVP)
 • Fino podešavanje funkcionalnosti / učinka
 • Automatizacija dodatnih trigera na osnovu obezbeđenih dodatnih ulaznih podataka
 • Sporazum o planu razvoja softvera u narednom periodu

Zajedno sa našim partnerima konsultantima možemo Vam pružiti

 • Nezavisni pregled poslovnih zahteva / funkcionalnih specifikacija i osiguranja kvaliteta
 • Fino podešavanje Default politike na osnovu različitih analiza uticaja
 • Prečišćavanje PD i LGD modela zasnovano na istorijskoj simulaciji

Indikativni obim i funkcionalnosti projekta

Obim projekta

 • Analiza gepova u internim politikama
 • Predlog nove definicije Defaulta
 • Analiza procene uticaja
 • Dokument o poslovnim zahtevima
 • Dokument o funkcionalnim specifikacijama
 • Softversko rešenje za IT primenu New Default definicije

Funkcionalnosti

 • Potvrda kvaliteta ulaznih podataka, ispravka ulaznih podatka i učitavanje podatka iz baze podataka banke u bazu podataka rešenja
 • Postavljanje kalkulacionih parametara (trigeri, događaji, trešholdovi, period oporavka …) po portfelju / segmentima
 • Default prepoznavanje (automatsko i ručno)
 • Praćenje Defaultnih klijenata
 • Period oporavka i oporavak
 • DPD brojač
 • Podržavanje funkcionalnosti
 • Kalkulacija NPV gubitka
 • Identifikovanje finansijskih poteškoća
 • Izveštavanje
 • Oznake podataka za specifičnu analizu ili razvoj parametara rizika

Please enter your email address so you can download the brochure