Oracle

oracle partners

Oracle pomaže preduzećima svih veličina na putu digitalne transformacije. Oracle-ove aplikacije, platforme i infrastruktura primenjuju najnovije tehnologije i one koje su u razvoju – uključujući veštačku inteligenciju (AI), machine learning, blockchain i Internet of Things (IoT) – na načine koji korisnicima omogućuju poslovnu diferencijaciju i prednost na tržištu. Od avgusta 2018. godine Ibis Instruments je zvanično postao Oracle partner, a od januara 2021. ovaj status je prenet na Ibis Solutions, novu kompaniju u okviru Ibis grupe.