UiPath

Od 2019. godine Ibis Instruments započinje saradnju sa UiPath-om kao poslovnim partnerom, a od januara 2021. ovo partnerstvo se prenosi na Ibis Solutions, novu kompaniju u okviru Ibis grupe.

UiPath je vodeća kompanija u eri „Automation First” – sa stavom jedan robot za svaku osobu, pružajući poslovnu saradnju, besplatne i otvorene treninge i omogućavajući robotima da nauče nove veštine kroz AI i machine learning kao i kroz posvećenost da donesu veštine digitalnog doba ka više od milion ljudi. RPA platforma za poslovne korisnike već ima preko million implementiranih automatizovanih repetitivnih procesa i zadataka ka organizacijima i kompanijama  širom sveta, povećavajući produktivnosti, unapređujući korisničko iskustvo i zadovoljstvo zaposlenih.

UiPath je najbrže rastuća kompanijska softverska kompanija u istoriji. Forrester Wave™ prepoznao je UiPath kao RPA lidera sa najjačim trenutnim mogućnostima.