Modernizacija aplikacija

Izgradite, modernizujte i upravljajte aplikacijama sigurno u bilo kom Cloud-u

Modernizacija aplikacija je proces poboljšanja Vaših trenutnih aplikacija – ili izgradnje potpuno novih – kako biste iskoristili prednosti nove, inovativne tehnologije. Na samom početku, važno je imati plan kako ćete modernizirati infrastrukturu aplikacija a pred Vama je više opcija. Svoju celokupnu aplikaciju možete da premestite u novo okruženje. Možete da spremite različite delove aplikacije i orkestrirate celu aplikaciju pomoću Kubernetes -a. Alternativno, možete izgraditi izvorne mogućnosti u Cloudu koje se povezuju sa vašim postojećim aplikacijama, koristeći API-je za isporuku novih funkcija. Da biste preseljenje aplikacija uspešno završili morate da razumete i predvidite sve aspekte modernizacije aplikacija, od kontejnera preko mikro servisa do DevOps -a i bezbednosti.

man clicking on phone

Modernizacija aplikacija pruža nekoliko neposrednih prednosti:

arrow right

Ubrzanje procesa digitalne transformacije.

Modernizaciju aplikacija pokreće potreba da kompanija transformiše način poslovanja kako bi izgradila nove sposobnosti i brzo krenula da ih koristi.

settings, data

Poboljšanje produktivnosti programera.

Usvajanje tehnologije koja se zasniva na Cloudu i kontejnerizaciji programerima omogućava samoposluživanje.

graph upwards

Poboljšanje operativne efikasnosti i standardizacija.

Omogućavanje DevOps-a pokreće kulturu automatizacije i transformacije operacija.

Zašto biste trebali da modernizujete apliakcije

clicking on a phone
  • Sve više kompanija ulaže u modernizaciju portfolija aplikacija jer ona donosi optimiziranje poslovnih operativnih modela u okviru strategije hibridnog Clouda za povećanje ekonomičnosti, produktivnosti i stvaranje mogućnosti za inovacije. IBM-ove usluge modernizacije aplikacija nude veštine, metode i alate koji pomažu u određivanju prave strategije zasnovane na Vašem portfoliju, kako biste na najefikasniji način modernizovali i skladištili nasleđene aplikacija i skratili vremena potrebno za stvaranje vrednosti hibridnih Cloud okruženja.
  • Modernizacija aplikacija neophodan je deo transformacije poslovanja usmerene na Cloud način rada. Pritisak modernog poslovanja zahteva kraće vreme za izlazak na tržište dok IT ekonomija zahteva veću mobilnost radnih zadataka kako bi omogućila migracije u CLoud, poboljšavajući operativnu efikasnost i smanjenje troškova.
  • Uspeh digitalne transformacije zavisi od sposobnosti aplikacija da izgrade inovativne sposobnosti, brzo ih isporuče i povećaju produktivnost programera i usvajanje novih tehnologija zasnovanih na Cloudu. Kontejneri, Kubernetes i mikro servisi pružaju brzinu i jednostavnost i lako se implementiraju. Ali, ono što vi trenutno posedujete određuje Vašu strategiju modernizacije. Svakako, prosto kopiranje celokupnog sadržaja nije moguće pa je modernizacija neizbežna.

Šta možete očekivati nakon modernizacije aplikacije?

Prednosti modernizacije aplikacija obično se mogu sažeti kao poboljšanje brzine uvođenje novih funkcija, izlaganje funkcionalnosti postojećih aplikacija za korišćenje putem API-ja drugim uslugama i ponovno platformiranje aplikacija sa lokalnog okruženja na Cloud u svrhu skaliranja aplikacija i performanse, kao i dugoročnu strategiju data centra i IT strategiju.

Please enter your email address so you can download the brochure