Robotska automatizacija procesa

Napredna automatizacija procesa uz minimalne troškove i rizik

Robotska automatizacija procesa (Robotic Process Automation – RPA) je softverska tehnologija koja pojednostavljuje i olakšava izgradnju, primenu i upravljanje softverskim robotima koji zamenjuju ljudsko delovanje u interakciji sa digitalnim sistemima i softverom. Koncept je jednostavan: softverski „robot“ preslikava rutinske interakcije čovek-računar, automatizujući ono što bi inače bili zamorni, ponavljajući zadaci.

Baš kao i ljudi, softverski roboti mogu da rade stvari poput sagledavanja sadržaja ekrana, dovršavanja celina, navigacije po sistemima, identifikovanja i izdvajanja podataka i izvršavanja širokog spektra definisanih radnji ali softverski roboti to mogu učiniti brže i doslednije od ljudi, bez pada koncentracije i bez potrebe da odmaraju ili prave pauzu za kafu.

Neki od zadataka koje softverski roboti mogu uspešno izvršavati:

 • Prijavljivanje na bilo koju aplikaciju
 • Čitanje i upis u baze podataka
 • Povezivanje na sisteme za programiranje aplikacija (API)
 • Otvaranje mejlova i priloga
 • Premeštanje fajlova i foldera
 • Kopiranje podatke sa interneta
 • Izvlačenje sadržaje iz dokumenata, PDF dokumenata, mejlova i obrazaca
 • Vršenje obračuna

RPA može da Vam pomogne sa

Intenzivnim manuelnim poslovima

Manuelni poslovi koji se ponavljaju (obično male vrednosti a velike učestalosti) često proizilaze iz zastarelih sistema koji nisu fleksibilni i nisu integrisani u druge oblasti sistema. To vodi do niskog zadovoljstva poslom, morala i produktivnosti, kao i nedostatka slobode da se vrše važniji poslovi poput rešavanja problema klijenata ili kreiranja novih vrednosti.

Rukovanjem zastarelim sistemima

U mnogim slučajevima [ERP sistemi] primoravaju kompanije da ponovo projektuju svoje poslovne procese kako bi prilagodili logiku softverskih modula za pojednostavljivanje protoka podataka u celoj organizaciji.

Dokumentima u štampanoj formi

Mnogi računovodstveni dokumenti, poput faktura, porudžbenica, izveštaja o troškovima, pa čak i čekovi, i dalje se obrađuju na fizičkom papiru.

Nestrukturanim formatima

Kada se podaci izvuku iz sistema, često dobijaju oblik nestrukturisanih informacija ili se sastoje od prirodnog jezika koji ljudi razumeju, ali većina softvera ne može da ga koristi sa lakoćom.

Kriterijumi prikladnosti za izbor procesa koje treba automatizovati su

 • Manuelni, repetativni i “high-volume” procesi
 • Procesi bazirani na jasnim pravilima izvršavanja
 • Procesi sa niskom stopom izuzetaka u regularnom izvršavanju
 • Procesi koji sadrže unose koji su elektronski ili mašinski čitljivi
 • Procesi i aplikacije na koje se odnose moraju biti stabilni

RPA Vam omogućava da sa manje resursa uradite više

Digitalni rad u vidu RPA može da dopuni i poveća ljudsku radnu snagu, omogućava ljudima da postignu više sa manje resursa i za manje vremena.

 • Veća efikasnost
  Zahvaljujući sposobnosti da radi non-stop RPA smanjuje vreme potrebno za izvršenje ciklusa i unapređuje produktivnost
 • Napredna analitika
  Zahvaljujući RPA koja olakšava prikupljanje i organizovanje podataka, možete da predvidite buduće ishode i optimizujete procese.
 • Veći učinak i kvalitet
  Softverski roboti rade dosledno i neumorno i obezbeđuju veću efikasnost, što za rezultat ima učinak visokog kvaliteta.
 • Manji troškovi
  Ako se zaposleni sa punim radnim vremenom zameni softverom (RPA), to može da donese uštedu troškova od oko 25-50%.
 • Neinvazivna tehnologija
  Nema potrebe da ponovo iznova kodira zastareli softver. Robot je poput bilo kog drugog radnika, obavlja zadatke koristeći iste aplikacije kao i vi.

Isprobajte prednosti RPA

1

Izaberite nekoliko jednostavnih zadataka koje ćete automatizovati na osnovu odgovarajućih kriterijuma i procenite koliko je vremena potrebno za svaki od njih

2

Evidentirajte ključne korake u svakom od zadataka pomoću RPA i prilagodite ih nakon prvobitnih provera

3

Pokrenite softverskog robota u Trial modu

4

Izmerite rezultate, analizirajte uticaj na poslovanje i zaposlene i procenite dobitke i uštede

Please enter your email address so you can download the brochure