Upravljanje odlukama

Upravljanje poslovnim procesima (BPM) i upravljanje slučajevima

Sistem upravljanja odlukama (DMS) omogućava organizacijama da kreiraju i upravljaju poslovnom logikom nezavisno od aplikacija i procesa. Upotrebom prostih pojmova, skoro poput prirodnog jezika, bićete u stanju da navedete i podesite logiku donošenja odluka koja je potrebna vašem poslovanju.

Većina ljudi troši vreme i novac skupljajući neupotrebljive podatke i oslanjajući se na striktne aplikacije. Sa druge strane kompanijama je potrebna napredna analitika u kombinaciji sa poslovnim pravilima za pretvaranje podataka u delotvorne, personalizovane i neposredne akcije kupaca radi stvaranja merljivih poslovnih rezultata.

Benefiti sistema za upravljanje odlukama

Pomoću DMS-a, poslovna pravila se lako integrišu u različite aplikacije, ali takođe nezavisno od aplikacija, tako da mogu da mere i sprovode automatizovane odluke preko većeg broja kanala. Kada se zahtevaju promene poslovnih pravila, poslovni korisnici mogu brzo da ih ažuriraju, pružajući potrebnu brzinu i agilnost za ispunjavanje promenljivih poslovnih zahteva.

Ključne sposobnosti

Snažno modeliranje odluka bez koda za intuitivno snimanje i izražavanje logike donošenja odluka

Ugrađeno testiranje i simulacija

Jednostavnost i lakoća upravljanja

Ugrađeni proces upravljanja

Upravljanje dozvolama na bazi uloga

Podrška za više faktora obrasca za aktiviranje (na lokaciji, privatni cloud, SaaS, ugrađeni)

Koje koristi Vaša kompanija može da ima od automatizacije

  • Uključite i osnažite poslovne korisnike
    Obezbedite alat svojim poslovnim korisnicima da bi mogli da prilagode poslovnu logiku kada je potrebno
  • Donosite odluke u realnom vremenu
    Na osnovu prošlih odluka ili podataka u približno realnom vremenu, unapredite mehanizam za donošenje odluka
  • Unapredite agilnost poslovanja
    Promenljivi uslovi zahtevaju brzu adaptaciju. To možete postići pomoću rešenja za upravljanje odlukama.

Please enter your email address so you can download the brochure