Način razmišljanja, transformacije i unapređenja u cilju značajnog poboljšanja biznisa

Najprostije gledano, Cloud transformacija predstavlja migraciju cele vaše IT infrastrukture u Cloud. To znači da će ceo sistem biti prenet u Cloud, uključujući softver, aplikacije i podatke, formirajući optimalnu celinu koja funkcioniše u skladu sa vašim poslovnim ciljevima. Iako zvuči jednostavno, to može biti složen proces i treba mu pristupiti sa pažnjom, uzimajući u obzir specifičnosti svake kompanije. Ali, dobro sprovedena Cloud transformacija omogućava Vašoj kompaniji veći nivo agilnosti i sposobnost da na jednostavan način primeni najnoviju tehnologiju i brzo se prilagodi promenama, pružajući bolje odgovore na potrebe tržišta. Takođe, omogućava ogroman napredak u pogledu uvođenja inovacija, ali i značajnu optimizaciju troškova.

clicking on touch screen