Data Science i Machine Learning

Predvidite i optimizujte rezultate pomoću AI i mašinskog učenja.

Mi Vam obezbeđujemo okruženje i alate kako biste na najlakši način rešili svoje poslovne izazove kroz zajednički rad uz pametno korišćenje podataka. Vi sami možete izabrati alate koji su Vam potrebni za analizu i vizualizaciju podataka, za čišćenje i oblikovanje podataka ili za izradu modela mašinskog učenja.

graph, blue and yellow lines

Koje su ključne prednosti Data Science-a i mašinskog učenja?

settings, optimizing

Optimizujte AI i ekonomiju Clouda

Uključite Multi-Cloud AI u posao. Koristite fleksibilne modele potrošnje. Izgradite i primenite AI bilo gde.

document, inspect

Predvidite rezultate i definišite akcije

Optimizujte rasporede, planove i raspodelu resursa koristeći predviđanja. Pojednostavite modeliranje optimizacije pomoću interfejsa na normalnom jeziku.

computer connected to laptop

Sinhronizujte aplikacije i AI

Ujedinite i obučite programere i Data Scientist-e. Prebacite modele kroz REST API u bilo koji Cloud. Uštedite vreme i troškove upravljajući različitim alatima.

settings, icon

Ujedinite alate i povećajte produktivnost za ModelOps

Operacionalizujte AI kompanije u Cloud-ovima. Upravljajte i osigurajte Data Science projekte u velikom obimu.

mobile phone, AI

Isporučite objašnjivu AI

Smanjite napore praćenja modela za 35% do 50%. Povećajte tačnost modela za 15% do 30%. Povećajte neto profit na platformi za prenos podataka i AI.

document, compliance

Upravljajte rizicima i usklađenošću sa propisima

Zaštitite od izloženosti i regulatornih kazni. Pojednostavite upravljanje rizikom modela AI putem automatizovane validacije.

Kako nauka o podacima i mašinsko učenje mogu poboljšati vaše poslovne procese?

 • Automatski AI za brže eksperimentisanje
  Izgradite automatski pipeline model. Pripremite podatke i izaberite tipove modela. Generišite i rangirajte pipeline modele.
 • Napredno rafinisanje podataka
  Očistite i uobličite podatke pomoću grafičkog flow editora. Primenite interaktivne template na operacije koda, funkcije i logičke operatore.
 • Podrška za open source notebook računare
  Napravite notebook fajl, koristite sample notebook ili ponesite svoju notebook. Kodirajte i pokrenite notebook.
 • Integrisani vizuelni alati
  Brzo pripremajte podatke i vizuelno razvijajte modele pomoću IBM SPSS Modeler -a u Vatson Studiju.
 • Obuka i razvoj modela
  Brzo gradite eksperimente i poboljšajte obuku optimizacijom kanala i identifikovanjem prave kombinacije podataka.
 • Opsežni open code farmework-ovi
  Uvedite svoj odabrani model u produkciju. Pratite i prekvalifikujte modele koristeći produkcioni feedback.
 • Ugrađena optimizacija odluka
  Kombinujte prediktivne i preskriptivne modele. Koristite predviđanja za optimizaciju odluka. Kreirajte i uređujte modele u Pithonu, u OPL -u ili sa normalnim jezikom.
 • Menadžment i monitoring modela
  Pratite metriku kvaliteta, pravičnosti i drifta. Izaberite i konfigurišite primenu radi informacija o model. Prilagodite modele monitora i metrike.
 • Model upravljanja rizikom
  Uporedite i procenite modele. Procenite i izaberite modele sa novim podacima. Proučite parametre ključnih modela paralelno.

Please enter your email address so you can download the brochure