API Lifecycle menadžment

Upravljajte celokupnim životnim vekom API-a

Kada kažemo upravljanje životnim ciklusom API-ja zapravo mislimo na nadgledanje svih aspekata upravljanja API-jem i to počevši od razvoja pa do primene, omogućavajući kompaniji da sa lakoćom razvija, analizira i unovčava svoje API-je. Sledeći činjenicu da veliki broj kompanija koristi aplikacije i API-je koji ih podržavaju na način da su oni postali sastavni deo njihovih digitalnih strategija, upravljanje kompletnim životnim ciklusom API-ja postao je preduslov za uspešno poslovanje.
API lifecycle menadžment daje mogućnost kompanijama da privuku prave programere aplikacija, samostalno rešavaju probleme, unapređuju svoje API-je i donose bolje poslovne odluke vezane za njihove API programe.

Ključni benefiti API Lifecycle menadžmenta
 • Kreiranje API-eva
  Korišćenjem pojednostavljenih metoda i built-in alata možete ubrzati produktivnost API programera. Ove funkcije će omogućiti programerima da automatski kreiraju API-je koji uključuju sve vrste podataka, korporativne aplikacije, mikroservise i SaaS usluge.
 • Obezbeđivanje API-eva
  Na sigurniji način uključite postojeće sisteme dosijea, baze podataka ili usluge putem API-a za razvoj novih mobilnih aplikacija, Interneta stvari (IoT) i web aplikacija. Možete lako primeniti built-in polise kako biste pomogli u obezbeđivanju, kontroli i posredovanju isporuke API-ja sa neverovatnim razmerama.
 • Upravljanje API-evima
  U svakoj fazi životnog ciklusa, od planiranja, dizajniranja i razvoja do testiranja, primene i povlačenja, sa built-in mogućnostima možete brzo objavljivati, upravljati, analizirati, nadgledati i unovčavati API-je.
 • Socijalizacija API-je
  Uključite interne i eksterne API klijente putem kompanijski brendiranog ili self-service portala i sposobnosti izgradnje zajednice. Ova akcija može podstaći otkrivanje i unovčavanje API-ja, te proširiti poslovanje i partnerstva.
Šta možete učiniti korišćenjem boljeg API Lifecycle menadžmenta
 • Proširite svoje usluge
  Definišite i uvežite REST ili SOAP API-je, omogućiće Vam da neprestano razvijate i širite vrste usluga koje možete da ponudite.
 • Ciljajte nova tržišta
  Paketirajte API-je u proizvode prilagođene da ciljaju određena potrošačka tržišta API-ja, a istovremeno lako upravljajte korisničkim pristupom.
 • Proširite svoj domet
  Objavljujte i promovišite API-je u različitim okruženjima da biste dosegli programere, istovremeno usklađujući se sa praksama DevOps-a.
 • Povećajte nadzor nad životnim ciklusom
  Steknite opsežnu kontrolu nad verzionisanjem API-ja od postavljanja do zastarevanja, zadovoljavajući potrebe korporativnog upravljanja.
 • Upravljajte rastućim zajednicama
  Iskoristite pretplatu i mogućnosti upravljanja zajednicom kako biste efikasno razvili kanale koji idu na tržište.
 • Reagujte u skaldu sa informacijama
  Filtrirajte, sortirajte i objedinite API podatke o događajima u grafikone, tabele i mape za upravljanje nivoima usluge i analizu trendova.

 • Ako želite da izvučete maksimum iz svojih API-a, morate ih uspešno socijalizovati i unovčavati, a to nije moguće bez moćnog API menadžment sistema. Robusna servis za upravljanje životnim ciklusima API-ja sa mogućnostima neophodnim lakše korišćenje vaših API-ja – tako da možete eksternalizovati i upravljati svojim uslugama u formatima REST ili SOAP API. Pristupite potrebnim mogućnostima putem intuitivnog grafičkog korisničkog interfejsa, moćnog interfejsa komandne linije ili kao potpuno opremljeni REST API-ji za neprimetnu integraciju u bilo koji postojeći kontinuirani proces integracije ili automatizovane procese.
 • Stručno osigurajte i upravljajte celokupnim API ekosistemom kako biste podržali inicijative za ekonomizaciju API-a, a istovremeno omogućite modernizaciju aplikacija kao deo vašeg prelaska u Cloud.

Please enter your email address so you can download the brochure