IT Operations Management

Pojednostavite svoje procese i poboljšajte performanse IT usluga

Složenost i veličina IT infrastrukture u poslovnim okruženjima neprestano rastu i postaju ključni za isporuku njenih osnovnih usluga. Bolje upravljanje IT infrastrukturom, preglednost poslovnih usluga i aplikacija i efikasnije i efektivnije pružanje IT usluga potrebni su kako bi se obezbedili ušteda u troškovima IT podrške, brže rešavanje zahteva i povećano zadovoljstvo korisnika.

Ibis Solutions IT Service Management pruža Vam sveobuhvatan pregled stanja Vaše infrastrukture, poslovnih usluga i aplikacija, centralizovane manuelne ili automatizovane aktivnosti konfiguracije za rešavanje proaktivno identifikovanih problema i automatizovane operativne procese koji omogućavaju efikasne aktivnosti upravljanja uslugama koje se protežu kroz različite funkcionalne grupe u okviru organizacija. Rešenje omogućava smanjenje vremena prekida rada i veću dostupnost poslovnih usluga, bolje upravljanje promenama unutar infrastrukture, usklađenost sa SLA i povećano zadovoljstvo korisnika.

IT service, Ibis solutions

Osigurajte nivo kvaliteta usluge uz smanjenje kompleksnosti i troškova

tablet, statistics

Brzo identifikujte, izolujte i rešite probleme pre nego što utiču na Vaše poslovne procese. Konsolidacijom sveukupne dostupnosti i praćenja performansi, steknite uvid u zdravlje vaše mreže i poslovnih usluga. Naše rešenje za konsolidovani nadzor i upravljanje ICT okruženjem omogućiće efikasnije i agilnije IT operacije i upravljanje mrežom kroz predviđanje i sprečavanje problema pre nego što utiču na korisnika, njihovu bržu identifikaciju, izolaciju i rešavanje, kao i prepoznavanje mogućnosti za optimizaciju vašeg poslovanja i smanjiti troškove.

laptop, businessman and businesswoman working

Konsolidovano Event Management rešenje koje pruža konsolidovano upravljanje događajima skoro u realnom vremenu kroz biznis infrastrukturu, Data centre, složene mreže i IT domene. Rešenje pomaže u povećanju efikasnosti i bržem rešavanju problema konsolidacijom mrežnih i IT operacija u jedno rešenje za upravljanje. Uz to, pomaže u omogućavanju brzog rešavanja dozvoljavajući operaterima da pokreću automatizovane skripte rešavanja protiv ponavljajućih, predvidljivih problema. Takođe pomaže u rešavanju najkritičnijih problema i automatizuje izolaciju i rezoluciju korišćenjem prilagodljivih lakih agenata za prikupljanje poslovnih i tehnoloških događaja u skoro realnom vremenu.

laptop, two businessman working

Konsolidovano Performance Management rešenje isporučuje softver za upravljanje performansama mreže i aplikacija za bežične, žične i konvergentne mreže. Ovaj skalabilni, fleksibilni sistem omogućava provajderima komunikacionih usluga (CSP) i kompanijama da upravljaju aplikacijama i mrežnim performansama fiksnih i mobilnih mreža. Podržava složene multi-vendorske, multi-tehnološke mreže, istovremeno pružajući veću preglednost ukupnih performansi mreže.

businesswoman looking at a graph

Business Service Management rešenje za monitoring biznis servisa i njihovo praćenje u odnosu na poslovne ciljeve i tehnološku infrastrukturu. Ono prikazuje operativni status servisa koristeći izveštaje, scorecard-a i dashboard-ova za brzu analizu podataka. Rešenje za upravljanje biznis servisima pomaže Vam da procenite nivoe usluge u celoj organizaciji radi efikasnijeg upravljanja uslugama.

cloud, IT

AIOps - Uvedite AI u IT operacije kako biste omogućili rano otkrivanje problema, predviđanje pre nego što se pojave, smanjenje event i alert buke, lociranje određene aplikacije ili komponente infrastrukture koja je izvor problema, određivanje obima uticaja incidenta i preporučivanje relevantnih i blagovremenih akcija.

desktop, data statistics

Sve ove analize pomažu u smanjenju srednjeg vremena za otkrivanje (MTTD), identifikaciju/izolaciju (MTTI) i rešavanje (MTTR) incidenta. Ovo zauzvrat štedi ogromna sredstva sprečavajući direktne troškove (izgubljeni prihod, kazne, oportunitetni troškovi itd.) kao i indirektne troškove (nezadovoljstvo kupaca, izgubljeni kupci, izgubljene reference itd.).

Please enter your email address so you can download the brochure