Pattern Pattern
Home Insights Vesti i Događaji Ibis Solutions i Bitgear razvijaju celovita IoT rešenja po sistemu „ključ u ruke“

Ibis Solutions i Bitgear razvijaju celovita IoT rešenja po sistemu „ključ u ruke“

 

Kompanije Ibis Solutions i Bitgear udružile su svoje snage kako bi korisnicima širom sveta pružile sveobuhvatna IoT rešenja koja će značajno pojednostaviti proces implementacije i održavanja velikog broja IoT uređaja i njihovih objekata ili određenih parametara na različitim lokacijama, i to u realnom vremenu. Značajna prednost IoT rešenja razvijenih od strane ove dve kompanije je u tome što osim prikupljanja velikog obima podataka sa mnogo lokacija omogućavaju i naprednu analitiku tih podataka što korisnicima daje mogućnost značajno boljeg upravljanja resursima.

„Sama po sebi IoT tehnologija ne predstavlja novost i postoji dosta rešenja koje mnoge kompanije, sa manje ili više uspeha već koriste. Ono što smo mi uspeli da uradimo jeste da spojimo 25 godina iskustva koje je Ibis Solutions izgradio razvijajući platforme za najveće Telco operatore u regionu i to u domenu monitoringa i analitike podataka korišćenjem naprednih algoritama u realnom vremenu, sa značajnim iskustvom kompanije Bitgear u domenu razvoja IoT uređaja primenjenih u različitim industrijama. Na taj način, u mogućnosti smo da korisnicima ponudimo sveobuhvatno moćno rešenje po sistemu ključ u ruke, odnosno u formi finalnog proizvoda koji zadovoljava sve njihove potrebe, što do sada nije bilo moguće naći na našem tržištu“ rekao je Vladimir Rakić, direktor Odeljenja za razvoj softvera kompanije Ibis Solutions.

IoT senzore je moguće ugraditi praktično bilo gde, a oni mogu da prate širok niz parametara, od lokacije predmeta, temperature okoline, hemijskog sastava zemljišta pa do toga da li je neko ušao u određeni objekat ili da li se sam objekat posmatranja pomera izvan predviđenih granica. Senzori mogu biti više ili manje kompleksni, otporni na vlagu i visoke temperature, teške vremenske uslove i vandalizam. Dodatna prednost IoT rešenja je što više godina mogu funkcionisati bez eksternog napajanja. Kombinacijom ovako moćnog hardvera sa naprednim analitičkim rešenjem moguće je dobiti napredan sistem koji je sposoban da sam o sebi brine i deluje proaktivno.

„Imajući u vidu sve mogućnosti koje nam poslovna IoT rešenja pružaju u procesu digitalne transformacije, zajednički fokus za razvoj u narednom periodu biće pre svega na rešenjima za poljoprivredu gde je moguće značajno povećati prinose kroz pravovremeno đubrenje ili navodnjavanje ali i praćenje stočnog fonda ili zaštitu od krađe. Takođe fokus će nam biti i na rešenjima za industriju gde je moguće pratiti podatke sa velikog broja udaljenih jedinica kao što su ventili, osigurači, strujomeri ali i vozila u pokretu. Značajna primena ovakvih rešenja planirana je i u domenu kontrole pristupa udaljenoj infrastrukturi industrijskih sistema i komunalnih preduzeća“ istakao je Dejan Dramićanin, CEO kompanije Bitgear.