Pattern Pattern
Home Insights Vesti i Događaji Ibis Solutions implementirao Data Lake u saradnji sa Telenorom

Ibis Solutions implementirao Data Lake u saradnji sa Telenorom

Nakon uspešne implementacije sprovedene u više faza, kompanija Telenor Srbija od sada na raspolaganju ima najmoderniju Data Lake platformu koja će joj omogućiti analizu do sada neverovatnog obima različitih podataka generisanih od strane više sistema i to u realnom vremenu. Implementaciju je sproveo Ibis Solutions, jedna od vodećih domaćih kompanija u ovom domenu čiji tim stručnjaka radi na razvoju Big Data tehnologije još od 2014. godine.

Primarna svrha ovog načina obrade podataka jeste kreiranje šire slike koju do sada nije bilo moguće dobiti praćenjem samo određenog tipa parametara, a koja operatorima omogućava da u realnom vremenu uvide prostor za unapređenje bilo kog domena poslovanja. To praktično znači da će sektorima poput korisničkog servisa, prodaje, marketinga ili strateškog planiranja na raspolaganju biti podaci iz mreže i tehničkih odeljenja koje do sada nisu imali, i to u razumljivom formatu iz koga veoma lako mogu da uvide potencijalne probleme i pre nego što se oni dogode i preventivno utiču u cilju poboljšanja korisničkog iskustva. Takođe ovaj sistem ima neverovatno veliku primenu u planiranju prodajnih aktivnosti pružajući uvide u navike korisnika i na taj način pomaže kompaniji da optimizuje komercijalno vreme prodajnog osoblja.

„Ovaj projekat biće nam jedno od glavnih uporišta za uspešno poslovanje u budućnosti. Data Lake koncept je sam po sebi inovativan, jer omogućava analitiku na bazi podataka iz različitih sektora poslovanja. Time se otvara put razvoju proaktivne analitike i potpuno novih servisa Telenor mreže, usmerenih na povećanje zadovoljstva krajnjih korisnika, čime će Telenor zadržati superiornost po pitanju performansi mobilne mreže kao i obima i kvaliteta ponuđenih usluga u regionu“ naveo je Slobodan Tomić, direktor IT-a Telenora Srbija.

„Pravi uspeh ovog projekta ogleda se u tome što smo u saradnji sa ekspertima iz Telenora u rekordnom roku uspeli da uspostavimo Data Lake i u njega integrišemo više od 20 različitih sistema uz mogućnost daljeg proširenja u budućnosti. Veoma mi je drago što su svi ključni činioci u kompaniji Telenor Srbija prepoznali mogućnosti koje ova infrastruktura donosi i što ćemo u narednom periodu imati prilike da zajedno razvijemo brojne nove funkcionalnosti čiji će benefiti na poslovanje praktično odmah biti vidljivi“ rekao je Vladimir Rakić direktor Odeljenja za razvoj softvera kompanije Ibis Solutions.

Osnovni fokus Big Data tehnologije na kojoj se Data Lake bazira je obrada velikog obima različitih podataka u cilju praćenja trendova koji operatorima pomažu da unaprede svoju uslugu i obezbede superiorno korisničko iskustvo. S tim u vezi, veoma je bitno naglasiti da je celokupan projekat sproveden u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i GDPR-om i da je posebna pažnja posvećena tome da svi podaci budu depersonalizovani odnosno da ih nije moguće koristiti bez saglasnosti korisnika.