Pattern Pattern
Home Insights Vesti i Događaji Ibis Solutions predstavio Data Lake rešenja na Smart eGovernment konferenciji

Ibis Solutions predstavio Data Lake rešenja na Smart eGovernment konferenciji

Na ovogodišnjoj Smart e Government konferenciji održanoj 23. novembra u Beogradu, eksperti Ibis Solution-a predstavili su predstavnicima javnog sektora horizont mogućnosti koje im donosi primena Data Lake tehnologije, kao sistem na kome se temelji celokupno moderno društvo u razvijenim zemljama. Prolazeći kroz interesantne studije slučaja na čijem razvoju stručnjaci Ibis Solutions-a trenutno rade, slikovito su opisane mogućnosti ove napredne platforme kao i rešenja koja ona može da ponudi.

Smart eGovernment je regionalna konferencija sa višedecenijskom tradicijom, koju odlikuju veliki broj posetilaca, poslednja inovativna rešenja renomiranih kompanija izlagača i stalni fokus na aktuelne teme iz oblasti informaciono komunikacionih tehnologija u javnom sektoru i sigurnosti. Na ovogodišnjoj jednodnevnoj konferenciji okupilo se više od 200 predstavnika javnog sektora gde im je dvadesetak kompanija prezentovalo svoja softverska rešenja koja mogu značajno da im unaprede poslovanje.

Kao i svake godine do sada Ibis Solutions predstavio je najnovija tehnološka rešenja koja mogu značajno pomoći celokupnoj zajednici. Ove godine je to bio Data Lake, platforma koja se bazira na Big Data tehnologiji i koja nam omogućava da baratamo sa velikom količinom podataka sakupljenih iz različitih izvora i to u realnom vremenu. Uvođenje ovog tipa tehnologije, koja se trenutno koristi na najrazvijenijim tržištima omogućava nam aktivno bavljenje problemima savremenog društva, poboljšava proces planiranja i preventivnog delovanja.

„Suština Data Lake tehnologije jeste da nam omogući da iz ogromne količine nestruktuiranih podataka izvučemo veoma upotrebljive zaključke koji nam pomažu da predvidimo i preventivno utičemo na buduće trendove. Ova tehnologija ima svoju široku primenu u gotovo svakom delu javnog sektora i omogućava državnim organima ne samo da se bave dugoročnim planiranjem već i da mere napredak u realnom vremenu. Naravno, sve ovo za krajnji cilj ima poboljšanje efikasnosti javnih preduzeća i podizanje ukupnog zadovoljstva građana“ Istakao je Milovan Kovačević, direktor za razvoj softvera kompanije Ibis Solutions i govornik na ovogodišnjoj Smart eGovernment konferenciji.

Ibis Solutions već ima veliko iskustvo u implementaciji Data Lake tehnologije pre svega u sektorima telekomunikacija i energetike dok trenutno radi na razvoju novih koncepata koji će unaprediti pre svega zdravstvenu zaštitu, javnu bezbednost kao i saobraćaj i transport. Kao osnovu za razvoj ovih rešenja Ibis Solution koristi najnovije IBM-ove platforme koje u značajnoj meri doprinose stabilnosti i pouzdanosti čitavog sistema.